Efektívne stavby, s.r.o.

Komárňanská 3, Nové Zámky