MaRweb.sk – Meranie a Regulácia (Prevádzka)

Distribúcia snímačov a prístrojov pre:

  • snímanie a meranie teploty, snímanie výšky hladiny, meranie prietoku,
  • snímanie a meranie tlaku a vlhkosti,
  • prevodníky neelektrických a elektrických veličín, napájacie zdroje,
  • zobrazovacie a ukazovacie prístroje, ...

Ľudmily Podjavorinskej 535/11, Stará Turá
OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)