DASYM, s.r.o.

Predaj obalovej techniky, baliacich a obalových materiálov, výroba papierových a polyetylénových výrobkov,